Therapeutisch tekenen

Psychoanalytica als Jung en Freud, hebben methoden ontwikkeld om verdrongen herinneringen op te roepen en te helpen verwerken. Carl Jung stelde dat tekeningen gezien kunnen worden als projectievelden waar het onbewuste zijn boodschappen op vertoont.

Een tekening is een uitingsvorm van het onbewuste. In een tekening zit altijd informatie, bewuste informatie én informatie die via ons on(der)bewuste op de tekening verschijnt. Door de tekening te lezen op verschillende niveaus, kan ik er (verborgen) boodschappen uit halen.


Kinderen en volwassenen kunnen via tekeningen conflictsituaties aan het licht laten komen. Het is heel bijzonder om te zien hoe symbolen bepaalde herinneringen of onbewuste boodschappen vertonen. Gecodeerde berichten uit de ziel banen zich een weg naar de oppervlakte.

Therapeutisch tekenen vind ik prachtig om in te zetten om diverse redenen. Ten eerste zijn er kinderen en volwassenen die niet zo gemakkelijk praten over wat hen bezig houdt of dwars zit. Het is lastig om goed te verwoorden hoe het nu werkelijk gaat en waar (onbewust) een dilemma/verstoring zit. Dan is het therapeutisch tekenen een prachtig en effectief middel om zonder te praten, een ingang te krijgen tot de ervaringswereld van de tekenaar. Tekeningen zijn namelijk spiegels die de belevingswereld zichtbaar maken.

En verdere voordelen van therapeutisch tekenen:
– Het is een veilig middel om jezelf te uiten
– Het helpt om vanuit innerlijke kracht bij het zelfsturend vermogen te komen
– Het tekenen zelf is een ervaring en brengt je dichter bij je gevoel
– Het maakt zichtbaar wat er in het leven speelt
– Het maakt zichtbaar wat nog mag groeien aan verbinding tussen bewust en onbewust of wat er nog niet is

Ik werk met de volgende thema’s:

Boom: Met de boomtekening wordt weerspiegelt hoe het kind of volwassene staat in de buitenwereld.

Huis: Met een huistekening wordt de binnenwereld weerspiegelt:

Familieopstelling tekenen: Met een getekende opstelling worden emotionele spanningsvelden binnen de familie helder en kan de onderliggende oorzaak van de problemen worden opgespoord.

Naar het leerplein