Alle genoemde prijzen zijn vrijgesteld van BTW. 

Behandeling

 Tarief  

Intakegesprek coachtraject incl. coachplan €100,-
in Bloei Consult kort *NB
Consult coaching 60 – 75 minuten
€70,-
In Bloei consult lang
Consult coaching 75 – 90 minuten 
* ieder half uur extra
€100,-

€ 30,-

*NB Bij coaching:

  • Ik werk met liefde en met effectieve technieken waardoor ik snel tot de kern van het probleem kom.
  • Het is voor mij vanzelfsprekend dat een ieder die bij mij met een hulpvraag komt, innerlijke bereidheid heeft om zelf stappen te zetten.
  • Als coach sta ik naast je en stel jou de juiste vragen om helderheid te verschaffen waardoor je zelf tot inzicht en bewustwording komt.
  • Het aantal keer dat iemand bij mij komt is afhankelijk van de hulpvraag.
  • Alle tarieven zijn inclusief door mij ingezet materiaal tijdens sessies, tussentijds mail- en/of telefonisch contact, verslagen, voorbereiding, advies en/of tips voor thuis.
  • De tarieven zijn exclusief kosten voor de aanschaf van aromatherapie welke altijd voor geschreven wordt gedurende een vorm van coaching.