Lichaamsgerichte therapeutische begeleiding is een vorm van psychotherapie waarbij het lichaam centraal staat. Het lichaam draagt alle bewuste en onbewuste ervaringen met zich mee, het is daarom uitermate geschikt om mee te werken.

Bij lichaamsgericht werken wordt uitgegaan van een holistische benadering. Dat betekent dat het lichaam de gehele persoon symboliseert, waarbij lichaam en geest één geheel vormen. Juist in deze tijd, waarin de maatschappij veel van ons cognitieve vermogen vraagt, is het belangrijk om oog te houden voor ons lichaam.

We zijn geneigd ons te focussen op dat wat ons verstand ons vertelt, maar vergeten vaak ons lichaam. Juist in ons lichaam slaan we belangrijke informatie op over de positieve en negatieve ervaringen in het verleden.

Door je bewust te worden van je eigen lichamelijke sensaties en de gevoelens die daarbij horen, kun je het lichaamsbewustzijn vergroten en je identiteitsgevoel en autonomie versterken. Lichaamsgerichte therapie draagt bij aan het vergaren van nieuwe inzichten, waardoor nieuwe mogelijkheden ontstaan.
Samen met de psycholoog/therapeut kun je werken aan het loslaten van oude patronen en tegelijkertijd leren ervaringen uit het verleden een plek te geven. Ook wordt gekeken naar verborgen eigenschappen en kwaliteiten, zodat deze meer op de voorgrond kunnen komen.

Werkwijze

Bij lichaamsgerichte therapeutische begeleiding maak ik een combinatie van coaching, massagetechnieken, EFT, schematherapie, lichaamsgerichte oefeningen, zelfonderzoek en ademhalingstechnieken.

De behandeling richt zich op bewustwording, en naast alleen te zien, horen en begrijpen ook lijfelijk te voelen en ervaren, zodat je beter in staat bent om gezonde keuzes te maken en inzichten te integreren in je dagelijkse leven.

Maak een afspraak!

Laden...