De kernverlangens en basisbehoeften zijn gebaseerd op de ontwikkelingsbehoeften die een mens heeft om tot ontwikkeling te komen en te blijven. Hierom vormen zij een essentieel onderdeel in de coaching.

Ze zijn, vanuit mijn filosofie, gebaseerd op het feit dat we allemaal In Bloei zijn.

De weg naar vrijheid

Zodra een kind wordt geboren is het op zoek naar vrijheid. Vrijheid betekent letterlijk: volledig jezelf zijn. De weg naar vrijheid begint bij de conceptie en eindigt bij de volwassenheid. In rondes van 21 jaar lopen we, zoals hieronder zichtbaar is, de route om tot vrijheid te komen. De eerste ronde is op leeftijd van het kind en de volgende rondes zijn op ontwikkeling.

Basisbehoeften

Aan deze kern route zitten ook twaalf basisbehoeften gekoppeld. Deze basisbehoeften zijn: Zorg, Geruststelling, Bewondering, Vertrouwen, Aanmoediging, Goedkeuring, Begrip, Respect, Erkenning, Bevestiging, Waardering en Acceptatie.

Helaas krijgen we gemiddeld twee basisbehoeften niet of niet goed ingevuld en dat maakt dat we de invulling hiervan buiten onszelf gaan zoeken. Vaak zijn we ons daar niet of nauwelijks van bewust.

Ik gebruik de kernverlangens en basisbehoeften in het werken met kinderen en ouders. Het maakt onbewuste processen helder en hierdoor kan er gewerkt worden aan de stukken waar ‘schade’ op zit.
Door beschadigde delen te helen van de ouder, kan het kind weer vrij worden en zijn eigen weg lopen.

Ook gebruik ik deze methodiek in sessies met volwassenen die last hebben van onzekerheid, grenzeloosheid, vluchtgedrag, zichzelf wegcijferen, vastlopen op bepaalde levensgebieden, enzovoorts.