Holistisch wil zeggen: alles is met elkaar verbonden.
Als holistisch coach voor volwassenen en kinderen, kijk ik naar het geheel en naar de oorsprong van de klacht.


Als holistisch kindercoach werk ik op therapeutische basis met kind en ouders. Ik kijk naar het geheel en werk met met het gezinssysteem. Deze werkwijze is doeltreffend effectief; door de oorsprong van de klacht te achterhalen wordt het werkelijke probleem tot in de kern transparant en kan de klacht worden verholpen.