Familieopstellingen

Een familieopstelling is een vorm van psychotherapie. Met behulp van een opstelling, worden (niet direct) zichtbare relaties tussen familieleden en de eventuele knelpunten daartussen zichtbaar. Het maakt verstoorde verhoudingen binnen een familie zichtbaar en brengt een proces van acceptatie en heling op gang.

Een familieopstelling is een prachtige manier om inzichten te krijgen en om stappen te zetten in je persoonlijke groei en ontwikkeling. De persoonlijke vraag wordt bekeken vanuit het systeem waar een persoon toe behoort. Dit kan zijn de familie van herkomst, het eigen gezin, werk etc.

Bij een opstelling is altijd het uitgangspunt: wat wil gezien worden? Wie of wat is uitgeloten? Hoe is een persoon loyaal aan het groepsgeweten of aan bepaalde leden van de familie.

De opstellingen gaan uit van de beweging van de ziel. Hierom hebben opstellingen altijd een diepe werking.

Naar het leerplein