De verstoringen van de diverse centra

 

In deze les neem ik je mee in de verschillende niveaus van ervaren en geef concrete voorbeelden waarmee je kunt herkennen op welk niveau er een klacht speelt en vervolgens diep ik de kindbeelden (constitutiebeelden) uit.

 

 

Voorbeelden van klachten/storingen op de verschillende niveaus.

Lichamelijk
Een verstoring in dit centrum kan zich uiten in diverse klachten: darmklachten, buikpijn, moeheid, te beweeglijk, onrustig zijn met en in het lijf. Kinderen kunnen bij een lichamelijke verstoring moeite hebben de grenzen van hun lijf te vinden (het musculaire kind). Massage helpt deze kinderen hun grenzen op een liefdevolle manier te ontdekken. Fladderende kinderen kunnen met een massage juist uitgenodigd worden om meer in het hier en nu te zijn.

Mentaal
Verstoring in dit centrum kan ontstaan als het kind iets ervaren heeft wat het geen plek kan geven. Dat kan een grote gebeurtenis zijn of iets relatief kleins. Het hangt van de beleving van het kind af. Hoe ervaart het kind het zelf? Als het kind de gebeurtenis verstandelijk niet kan begrijpen, dan krijgt de ervaring geen plekje. Hierdoor raakt het kind uit balans. Een mooi voorbeeld is dat een kind van vier niet kan begrijpen dat zijn vader en moeder willen scheiden. Ze houden toch van elkaar? Het kind begrijpt het niet en kan vanuit het denken niet bij het voelen. Er is geen balans. Via massage kan de spanning, de zwaarte uit het hoofd weg gemasseerd worden. Later, als er meer ruimte ontstaat, kan het kind uitgenodigd worden om door een rustige massage meer in het gevoel te zakken en de overtollige spanning via de voeten los te laten. Dan is er weer harmonie.

De centra en de uitleg erbij kun je meenemen in de massage, maar laat de informatie tegelijkertijd los. Tijdens de massage is het voor de juiste uitwisseling prettig als je vanuit je gevoel werkt en niet vanuit je denken.

Emotioneel
Een verstoring in dit centrum kan zich uiten in diverse klachten: snel verdrietig zijn, onstabiel gedrag, bij de kleinste vorm van kritiek uit het kind uit zijn doen zijn. Of juist als er geen of weinig emotie lijkt te zijn, snel emotioneel worden, snel of vaak boos of geïrriteerd zijn. (het digestieve kind) Middels een buikmassage wordt de overtollige spanning losgemaakt en wordt het kind uitgenodigd om opgekropte emoties los te laten en letterlijk en figuurlijk te verteren.

Energetisch
Een verstoring in energie kan zich uiten in diverse klachten: vermoeidheid, afwezig zijn, niet goed in het hier en nu. Je kunt uit balans zijn op diverse niveaus en dan last hebben van energieverlies. Het één is onlosmakelijk met het ander verbonden, energie verbindt zich met alle centra. Eigenlijk is de energie van één centrum niet los te zien van de anderen, om de nadruk te leggen op de verbinding worden ze apart benoemd. Als één van de andere centra verward is of onderdrukt, dan is de energie uit balans en daarmee dus ook het niveau. Door de verstoring in de andere centra met massage of andere technieken te herstellen, herstelt voor een groot deel ook deze laag mee.